OM OSS

Kamek AS er et mekanisk sveiseverksted som har sin virksomhet innen alle typer arbeider for mekanisk industri og utfører alle typer sveisearbeider, platearbeider, mekanisk montering/demontering. Vi har tilholdssted i Rafnesveien 54 på Herre i Bamble Kommune. Innenfor dette har vi spesialisert oss på produksjon av styrerør for forsterkning ved flenseskjøter av Polyetylen rør, samt beregninger, konstruksjon, produksjon og montering av transportskruer for alle formål.

Kamek AS ble opprettet i 2004 av Tore Karlsen og hadde 10 års jubileum i 2014. Med ansatte, noen med over 50 års arbeidserfaring fra bransjen, har de opparbeidet spisskompetanse og levert kvalitet i alle år.

På verkstedet utfører vi linjeboring, dreiing, maskinering, valsing samt all type sveising. Vi har tilgang på fagarbeidere med nesten alle typer sveisesertifikater.

Vi har Fixtur laser for linjeoppretting av roterende maskiner, pumper og lignende.

Vi har også hydraulisk muttertrekker, samt mye annet hydraulisk løfteutstyr.

Noen av de viktigste kundene til Kamek AS er: Bilfinger Industrial services AS, ØPD Solution AS (Østlandet Plast og Dykk AS), Akershus Energi AS, Vafos AS, Hellefoss AS, PipeLife Norge AS, Norcem Brevik AS, Multifag AS, Bamble Mek. industrier AS, Safelink AS, Eidanger Mek Verksted AS m.fl.

På Hellefoss AS og på Vafos AS har Kamek AS hatt arbeidene med demontering/montering av utslitt barketrommel på ca. 50 tonn med ny barketrommel

Kamek AS har 8 fast ansatt 6 ansatte ute og 2 ansatte på kontoret, i tillegg har vi flere arbeidere enten som innleide eller som ansettes pr. prosjekt. Vi har i sommer 2014 beriket oss med en vedlikeholds ingeniør og har planer om å utvide med 4 – 6 fast ansatte.

Kamek AS har egen HMS-plan for foretaket og er medlem av Fellesforbundet, Grenland Jern og Metall.

Intensjonen fremover er å yte gamle og nye kunder aller beste service. Bedriften vår er under kontinuerlig utvikling for heve tjenestene våre mot offshorevirksomhet. Vi har pr. i dag levert gode løsninger og høy kvalitet produkter til offshore firmaer, blant disse er Technip i Norge og en rekke andre.