TRANSPORTSKRUER

Kamek AS produserer transportskrue-løsninger for å øke produksjonen deres. Vi sørger for at våre kunder får en høy kvalitet og lønnsom drift.

For materialhåndtering innen industrien leverer vi løsninger som transport fra gruve til prosessanlegg, fra siloer til blandeanlegg, eller skruer som egner seg i slitende omgivelser. Kamek AS produserer og gir en komplett transportskrue. Vi kan være med å utforme komplette anlegg, hvor materialhåndtering erfaringen vi har, blir til din fordel.